Bliżej nauki! – Umocnienie współpracy z UWM

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA- COOP i Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie w dniu 12 października 2018 roku podpisało porozumienie o wzmocnieniu współpracy. Co niesie za sobą niniejszy dokument?

Jest to bardzo ważne przedsięwzięcie mające na celu włączenie olsztyńskich środowisk naukowych w działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości lokalnej i wzrostu poziomu życia w naszym regionie. Planujemy również podjęcie prac badawczych w kierunku uprzystępnienia światowych idei ekonomii społecznej w naszym środowisku. Tym samym ekonomia społeczna stanie się tematem działalności kół naukowych oraz  prac dyplomowych- podkreśla Remigiusz Dobkowski, Członek Zarządu Stowarzyszenia WAMA-COOP.

Współpraca będzie odbywać się głownie w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy o ekonomii społecznej w środowisku akademickim, a także tworzenia warunków rozwoju ekonomii społecznej w regionie. Ekonomia Społeczna to nie tylko nauka, ale również dziedzina życia i sfera rozwoju gospodarczego kraju i regionu.

Liczymy na owocną współpracę!