Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na mocy podpisanej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w dniu 30.04.2020r. rozpoczęło udzielanie Pożyczki Płynnościowej dla Podmiotów Ekonomii Społecznej. Projekt przeznaczony jest na poprawę płynności finansowej oraz wsparcia dotkniętych negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią w celu zapewnienia płynnościowego finansowania Podmiotów Ekonomii Społecznej. Projekt ten ma charakter ogólnopolski i Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach udziela Podmiotom tego, jakże potrzebnego instrumentu w okresie pandemii COVID-19.

Wszelkie informacje znajdują się na stronie: www.wniosekpes.frp.p
Projektem koordynuje Pani Dorota Mackiewicz pod numerem telefonu: 730 938 766 w godzinach od 10 do 16 lub pod adresem e-mail: biuro2otwii@frp.pl

W związku z powyższym wszelkie informacje dotyczące projektu znajdują się poniżej lub zachęcamy do kontaktu z koordynatorem pożyczki.