Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej w ramach Rundy 3 konkursu dotacyjnego

Informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna  wniosków złożonych w Rundzie 3 konkursu o przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Lista rankingowa Wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną i zostały wytypowane do dofinansowania:

Lp. Numer identyfikacyjny Punktacja końcowa  Kwota przyznanej dotacji 
1.        FPS/D/03/RK03/2020 113 47 958,38 zł 
2.        FPS/D/04/RK03/2020 113 48 000,00 zł 
3.        FPS/D/01/RK03/2020 100,5 72 000,00 zł 
4.        FPS/D/02/RK03/2020 97 23 923,33 zł 
5.        FPS/D/05/RK03/2020 93 96 000,00 zł 
 Razem  287 881,71 zł