Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej w ramach Rundy 5 konkursu dotacyjnego

Informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna wniosków złożonych w Rundzie 5 konkursu o przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

Poniższa tabela prezentuje listę rankingową Wniosków wraz z przyznaną kwotą dofinansowania:

Lp.Numer identyfikacyjnyPunktacja końcowa Przyznana kwota dotacji
1.       FPS/D/02/RK05/2021110,5120 000,00 zł
2.       FPS/D/01/RK05/2021104,5144 000,00  zł
3.       FPS/D/03/RK05/2021101,50,00 zł
4.       FPS/D/04/RK05/20219041 188,20 zł

Razem

305 188,20 zł