Międzynarodowe Dni Bartoszyc z Ekonomią Społeczną oraz XII Festiwal Miast CittaSlow

W dniu 26.06.2021 r. na Placu Konstytucji 3 Maja w Bartoszycach zorganizowane zostały Międzynarodowe Dni Bartoszyc z Ekonomią Społeczną oraz XII Festiwal Miast CittaSlow. Podczas tego wydarzenia mieszkańcy oraz zaproszeni goście mogli zapoznać się z ofertą Podmiotów Ekonomii Społecznej, zobaczyć paradę motocykli przygotowaną przez Stowarzyszenie Wiraż, pokaz ratownictwa medycznego, koncerty, pokaz walk rycerskich i wiele innych ciekawych i inspirujących atrakcji dla dorosłych, jak i dzieci. W  wydarzenie zaangażowało się Stowarzyszenie WAMA-COOP, które przybliżyło ideę ekonomii społecznej mieszkańcom, wystawiając swoje stoisko i odpowiadając na liczne pytania gromadzących się osób. Zgromadzeni licznie wystawcy, którzy reprezentowali spółdzielnie socjalne, domy pomocy społecznej, koła gospodyń wiejskich reprezentujące miasta zrzeszone w sieci Cittaslow były praktycznym wyrażeniem, iż ekonomia społeczna rozwija się i jest obecna wśród nas.

Możliwość poznawania nowych osób, podmiotów, przybliżających kulturę i dziedzictwo miejscowości z których przyjechali przekonuje, iż promowanie ekonomii społecznej jest ważnym i nieodzownym elementem, w które pragnie nadal angażować się Stowarzyszenie WAMA-COOP