INFORMACJA O NIEROZTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/7/2022/OWES z dnia 22.07.2022 r

INFORMACJA O NIEROZTRZYGNIECIU

dotyczy zapytania ofertowego nr 1/7/2022/OWES z dnia 22.07.2022 r.. z projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” na wykonanie usług noclegowych, gastronomicznych i wynajmu sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem.
Termin składania ofert został wyznaczony na 08.08.2022r., godz. 12:00.
Informujemy, iż w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta, dlatego nie wyłoniono wykonawcy.

Olsztyn, 09.08.2022r.