ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ZAŁOŻENIAMI PROGRAMU RESORTOWEGO ODPORNOŚĆ I ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ NA LATA 2022-2025.

Zapraszamy do zapoznania się z założeniami programu resortowego Odporność i rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na lata 2022-2025. Uruchomienie programu planowane jest w IV kwartale 2022 r.

https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Zalozenia,programu,resortowego,Odpornosc,i,rozwoj,ekonomii,spolecznej,i,przedsiebiorczosci,spolecznej,na,lata,2022-2025,4286.html