Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej – ruszył konkurs!

Trwa nabór wniosków w konkursie Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021! 

Celem konkursu jest wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem.

Certyfikaty konkursowe przyznane zostaną w pięciu kategoriach:
   Kategoria I. Debiut roku.
   Kategoria II. Najlepszy pracodawca.
   Kategoria III. Sukces rynkowy.
   Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS.
   Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.
Dla laureatów konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody, o wysokości nawet do 10 000 zł.

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków unijnych, realizowanego w partnerstwie przez:
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;
BGK – wspieramy rozwój firm – partnera;
Fundacja Nowy Staw – partnera;

Więcej informacji na stronie:
https://www.znakjakosci.mrips.gov.pl/ 💻

📍📆Termin składania wniosków upływa 16 czerwca br.