Spotkanie powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Kętrzynie

14 maja 2021 odbyło się posiedzenie powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Kętrzynie. W spotkaniu wzięło udział 13 uczestników – przedstawiciele Stowarzyszenie WAMA-COOP oraz instytucji samorządowych.

Podczas spotkania sprawozdano działalność OWES w Olsztynie w okresie I-IV 2021 oraz przedstawiono założenia rozwoju sektora ekonomii społecznej w kontekście celów polityki spójności na lata 2021-2027.