ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIA

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie zaprasza osoby fizyczne, zakładające spółdzielnię socjalną oraz przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) na szkolenia, na temat możliwości zatrudniania i podejmowania działań gospodarczych w sektorze Ekonomii Społecznej (ES) oraz zakładania Przedsiębiorstw Społecznych (PS), w tym spółdzielni socjalnych osób prawnych. 

Zapraszamy na szkolenia dla liderów podmiotów w dniu 2 września 2020r.:

Przedsiębiorstwo społeczne – ujęcie prawne Marta Kawula:
·           Podstawy prawne funkcjonowania PS;
·           Podstawowe zagadnienia prawa pracy;
·           Organizacja działań w kontekście zapisów statutowych;. 

Przedsiębiorstwo społeczne – ujęcie biznesowe Marian Oliński:
BLOK A:
·           Modele biznesowe;
·           Trening kierowniczy
BLOK B:
·          Zasoby i możliwości;
·         Poszukiwanie nowych kierunków rozwiązań w oparciu o biznesplan;
·          Marketing i polityka cenowa

Forma przyjmowania zgłoszeń: telefonicznie do p. Mai Szulgo  

Kontakt do organizatora: ul. Mickiewicza 21/23, lok. 305, 10-508 Olsztyn  telefon: 89 526-43-66, 89 533-84-05 e-mail: m.szulgo@wamacoop.pl do 28 sierpnia 2020r.

Ilość miejsc jest ograniczona. 

Potwierdzenie udziału w spotkaniu zostanie przekazane na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia. 

Szkolenie jest organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w Olsztynie w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2021