Wydłużenie terminu naboru wniosków w ramach Rundy 5 konkursu dotacyjnego

Informujemy, że termin składania wniosków w ramach Rundy 5 konkursu dotacyjnego na utworzenie miejsc pracy w istniejących i nowopowstających przedsiębiorstwach społecznych został wydłużony do 14.05.2021 do godz. 14.00.
Pełna informacja o naborze: 
https://owes.wamacoop.pl/ogloszenie-o-konkursie-zamknietym-o-przyznanie-wsparcia-finansowego-w-postaci-jednorazowej-dotacji-inwestycyjnej-runda-5/