STOWARZYSZENIE MONUMENT

Stowarzyszenie MONUMENT

Stowarzyszenie Monument zostało założone 2005 roku jako organizacja, której celem jest realizacja planów i projektów mających na uwadze integrację społeczną i zawodową osób bezrobotnych.
Celem stowarzyszenia jest pomoc innym osobom poprzez szkolenia, które podnoszą poziom świadomości, kompetencji danej grupy społecznej.

Oferta organizacji obejmuje:
– produkcję wyrobów stolarskich i ciesielskich
– produkcję opakowań drewnianych
– naprawę i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
– roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
– produkcję elektrycznego sprzętu oświetleniowego

Kontakt:
ul. Hubalczyków 2/6
11-200 Bartoszyce
tel.: +48 882 034 111
e-mail: biuro@monument.ngo