SPOTKANIE ORGANIZOWANE PRZEZ LGD POŁUDNIOWA WARMIA DOTYCZĄCE KONKURSU #NOWEFIO WARMIA MAZURY LOKALNIE 5, EDYCJA 2023

16 lutego Animatorka Przedsiębiorczości Społecznej uczestniczyła w spotkaniu organizowanym przez LGD „Południowa Warmia” dotyczącym konkursu #NOWEFIO Warmia Mazury Lokalnie 5, edycja 2023.
Podczas spotkania został przedstawiony regulamin konkursu, a także opowiedziano o potrzebach lokalnych  oraz możliwościach, które czekają na grantobiorców. Animatorka zapoznała zebranych z ofertą projektu OWES w Olsztynie, a także doradzała w zakresie podmiotów ekonomii społecznej dla zainteresowanych. 

Zachęcamy młode organizacje oraz grupy nieformalne do zapoznania się z regulaminem konkursu na stronie: http://www.warmiamazurylokalnie.eu/