ŚWIATOWY DZIEŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Dziś – 27 lutego to Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych!

Wszystkim organizacjom, fundacjom i stowarzyszeniom, a także wolontariuszom i wolontariuszkom, działaczom i działaczkom, aktywistom i aktywistkom dziękujemy za niesamowitą pracę i zmieniania świata na lepsze!