Rusza nabór na szkolenie

Rusza nabór na szkolenie
Zasady ubiegania się o środki finansowe z Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej 
w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”

Szkolenia mają przygotować potencjalne grupy inicjatywne do uzyskania wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych, bądź PES (stowarzyszenia, fundacje i inne), które zamierzają się ekonomizować (prowadzić działalność gospodarczą). Dotacje na utworzenie stanowisk pracy można uzyskać również na zatrudnienie w nowotworzonych Przedsiębiorstwach Społecznych, w tym spółdzielniach socjalnych.

Organizator szkolenia:Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie
Miejsce szkolenia:Mrągowskie Centrum Aktywności Lokalnej
ul. Kopernika 2C
11-700 Mrągowo
Termin szkolenia:  05.08.2021., godz. 09:00

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 04.08.2021 r., pod nr tel.: 89 534 31 30.