KONFERENCJA – KIERUNKI ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ

22 czerwca 2021 r. odbyła się konferencja pt. „Kierunki rozwoju ekonomii społecznej”.

Wydarzenie przebiegło w formule on-line za pośrednictwem platformy ClickMeeting oraz ze studia TV Kopernik. Konferencję rozpoczął wykład Pana Prof. Zygmunta Mietlewskiego (Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna w Gdańsku) nt. poszukiwania nowego paradygmatu w ekonomii społecznej. Następnie w ramach kilku paneli tematycznych, podjęte zostały tematy, które są bardzo istotne w szerokiej perspektywie rozwoju sektora a których niedoskonałość można było zaobserwować w miesiącach szczytu pandemii m.in.:, konieczność zmniejszenia dystansu międzypokoleniowego w kontekście polityki senioralnej województwa warmińsko-mazurskiego, zwiększenie świadomości sytuacyjnej w zarządzaniu kryzysowym, czy też usprawnieniu systemu wsparcia i determinantów rozwoju PES i PS.

Wśród prelegentów znaleźli się: dr Romuald Zabrocki (Uniwersytet Morski w Gdyni), prof. Marian Oliński (Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie), dr inż. Jarosław Mioduszewski (Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie), mgr. inż. Wiesław Gotowicz (Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gospodarczego w Piszu) oraz Dariusz Dura (ekspert w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności).

Spotkanie dopełniły dyskusja i debata na temat możliwości rozwoju działalności przedsiębiorstw społecznych oraz poszukiwania nowych rozwiązań sektora ekonomii społecznej.

Konferencja została zrealizowana w ramach zadań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie i współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dziękujemy za liczne uczestnictwo.