OFERTA PRACY SPECJALISTA/KA DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w Olsztynie poszukuje kandydata/kandydatkę do pracy na stanowisko:

Specjalisty/Specjalistki ds. Przedsiębiorczości 
Oferujemy umowę o pracę na pełen etat.
Miejsce pracy: Miasto Olsztyn (powiat olsztyński)

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie doradztwa ds. przedsiębiorczości obejmującego kwestie związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej (w tym: konsultacje pomysłu biznesowego),
 • pomoc w pozyskiwaniu finansowania (dotacje, pożyczki, kredyty itp.),
 • informowanie na temat instytucji otoczenia biznesu, wspierających przedsiębiorczość,
 • inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze;
 • inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i instytucji, zamierzających rozpocząć działalność w formie przedsiębiorstwa społecznego;
 • zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju przedsiębiorstw społecznych;
 • inicjowanie powstawania grup inicjatywnych;
 • monitorowanie i ocena rezultatów;
 • współpraca z urzędami i instytucjami rynku pracy

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane z zakresu zarządzania lub ekonomii),
 • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie działań doradczych z zakresu przedsiębiorczości
 • sprawna obsługa komputera
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i organizacyjne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • wysoka motywacja do pracy,
 • nienaganna kultura osobista,
 • czynne prawo jazdy kat. B.

Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys CV,
 • oświadczenie kandydata/ki dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • komfortowe środowisko pracy;

Wymagane dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej adres wamacoop@wamacoop.pl do 12.07.2021 r. do godz. 12.00

Nadesłane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 2 miesięcy od momentu otrzymania aplikacji.

Rozpatrywane będą tylko dokumenty zawierające klauzulę o ochronie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie WAMA-COOP (10-508 Olsztyn ul. A. Mickiewicza 21/23 pok.305) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami. Osoby wytypowane na podstawie dokumentów aplikacyjnych zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne