INFORMACJA DOTYCZĄCA KONIECZNOŚCI REJESTRACJI PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH W SYSTEMIE CAS

Szanowni Państwo,

poniżej załączmy pismo Pani Anny Słowińskiej Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotyczące konieczności rejestracji w systemie CAS Przedsiębiorstw Społecznych oraz instrukcję rejestracji.