INFORMACJA DOT. ZGŁOSZENIA PES DO UDZIAŁU W XVI ELBLĄSKIM ŚWIĘCIE CHLEBA W DNIACH 25-27 SIERPNIA 2023 ROKU

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie realizujący projekt pozakonkursowy „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” planuje sfinansować koszty wynajęcia powierzchni wystawienniczej/targowej wraz z zapewnieniem przyłącza energetycznego dla podmiotów ekonomii społecznej z Warmii i Mazur podczas organizowanego przez Urząd Miasta w Elblągu na terenie Starego Miasta  Jarmarku pn. XVII Elbląskie Święto Chleba w dniach 25-27 sierpnia 2023 roku. 

Szczegóły dot. wydarzenia na stronie internetowej http://www.swietochleba.elblag.pl .

Nadmieniam, iż ROPS pokryje następujące koszty w trakcie udziału podmiotów ekonomii społecznej w wydarzeniu:

1)    Koszty wynajęcia powierzchni wystawienniczej

2)    Koszty wynajęcia KRAMU (Domek drewniany)

3)    Koszt przyłącza energetycznego i pokrycie kosztów eksploatacji;

Podmioty ekonomii społecznej zobowiązane są uczestniczyć we wszystkich dniach trwania Jarmarku tj. w dniach 25-27 sierpnia 2023 roku w Elblągu.

Uwaga ROPS nie pokrywa kosztów wynajęcia infrastruktury technicznej w postaci namiotów, wiat, krzeseł.

Głównym celem  naszych działań jest promocja i upowszechnienie produktów i usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej z Warmii i Mazur. W związku z powyższym  zainteresowane podmioty ekonomii społecznej z Warmii i Mazur, które chciałyby wziąć udział w przedmiotowym wydarzeniu zobowiązane są do dnia 10 lipca  2023 r. zgłosić się  poprzez wysłanie w formie elektronicznej podpisanego ręcznie  formularza  zgłoszeniowego nr 1 oraz formularza  zgłoszeniowego nr 2 na adres: e-mailowy: d.jozwiak@warmia.mazury.pl.

(Istnieje również możliwość wysłania formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej drogą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 10 – 447 Olsztyn ul. Głowackiego 17.) Podmioty ekonomii społecznej, które wyślą formularz zgłoszeniowy pocztą tradycyjną  zobowiązane są do telefonicznego poinformowania o tym pod nr tel. 89-521-95-23. 

Wszelkich bliższych informacji dotyczących organizowanego Jarmarku pn. „XVII Elbląskie Święto Chleba w dniach 25-27 sierpnia 2023 roku. ” udziela Pan Dariusz Jóźwiak – specjalista ds. budowania współpracy biznes – nauka – ekonomia społeczna pod nr tel. 89-521-95- 23 lub adresem e-mail: d.jozwiak@warmia.mazury.pl

 W załączeniu:

1)    Formularz Zgłoszeniowy nr 1

2)    Formularz Zgłoszeniowy nr 2

3)    Regulamin XVII Elbląskiego Święto Chleba

4)    Mapka wydarzenia