Szanowni Państwo,
Z ogromną przyjemnością kierujemy do Państwa zaproszenie  do udziału w  Konkursie o przyznanie certyfikatu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020” ogłoszonym przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Konkurs ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem.
Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej.
Uroczyste wręczenie nagród oraz prezentacja laureatów podczas dużego, ogólnopolskiego wydarzenia, będzie stanowić doskonałą okazję dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego do promocji swojej działalności.
Konkurs o przyznanie certyfikatu realizowany jest w partnerstwie przez:

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;
 • Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera;
 • Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw – partnera.

Kategorie konkursowe:

 1. Kategoria I. Debiut roku.
 2. Kategoria II. Najlepszy pracodawca.
 3. Kategoria III. Sukces rynkowy.
 4. Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS.
 5. Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

Przewidziane nagrody:

 1. za zajęcie 1 -3 miejsca – pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł (laureaci);
 2. za przyznanie certyfikatu znaku jakości – pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł (podmioty certyfikowane).

W ramach puli przewidzianej dla danego pakietu w ramach kategorii I – IV laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mogą to być szkolenia lub doradztwo, ale także m.in. usługi prawne lub księgowe itp.

 • Ponadto, w ramach kategorii I-IV przewidziano możliwość wzięcia udziału w targach branżowych dla przedstawicieli laureatów (miejsca 1-3 w każdej kategorii).
 • Natomiast dla laureatów w kategoriach I-V przewidziano możliwość wzięcia udziału w zagranicznej wizycie studyjnej oraz produkcję promocyjnych filmów o laureatach (miejsca 1-3 w każdej kategorii).

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur!
Nabór wniosków trwa do 27 marca 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami za pomocą generatora wniosków, dostępnego na stronie:

www.znakjakosci.mrpips.gov.pl

Informacje szczegółowe na temat Konkursu będzie można uzyskać pod numerem telefonu (+48 22) 475 83 38 (  w godz. 9:00 – 14:00), bądź adresem mailowym:  grzegorz.czerniawski@bgk.pl

Uroczyste wręczenie nagród zaplanowano w programie  IV Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, które odbędzie się w dniach  23-24 czerwca 2020 r.