Zaproszenie na bezpłatne szkolenia

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie zaprasza osoby fizyczne, zakładające spółdzielnię socjalną oraz przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) na szkolenia, na temat możliwości zatrudniania i podejmowania działań gospodarczych w sektorze Ekonomii Społecznej (ES) oraz zakładania Przedsiębiorstw Społecznych (PS), w tym spółdzielni socjalnych osób prawnych.

Zapraszamy na cykl 5 dniowych szkoleń dla liderów podmiotów w dniach:

20 marca Przedsiębiorstwo społeczne – ujęcie prawne (6h) Marta Kawula:
· Podstawy prawne funkcjonowania PS;
· Podstawowe zagadnienia prawa pracy;
· Organizacja działań w kontekście zapisów statutowych;.

27,30 marca – Przedsiębiorstwo społeczne – ujęcie biznesowe (30h):
BLOK A (14h) Marian Oliński:
· Modele biznesowe;
· Trening kierowniczy

1-2 kwietnia BLOK B (16h) Emil Słodownik:
· Zasoby i możliwości;
· Poszukiwanie nowych kierunków rozwiązań w oparciu o biznesplan;
· Marketing i polityka cenowa

Forma przyjmowania zgłoszeń: Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę odesłać do 16 marca 2020 r. na adres e- mail: m.szulgo@wamacoop.pl

Kontakt do organizatora: ul. Mickiewicza 21/23, lok. 305, 10-508 Olsztyn telefon: 89 526-43-66, 89 533-84-05 e-mail: m.szulgo@wamacoop.pl

Ilość miejsc jest ograniczona.

Potwierdzenie udziału w spotkaniu zostanie przekazane telefoniczne lub przesłane e-mailem na podany w formularzu adres, na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.

Szkolenie jest organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w Olsztynie w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2021

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia – Moduł IV