W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wybór osób świadczących usługi doradztwa biznesowego specjalistycznego z zakresu marketingu dla podmiotów ekonomii społecznej, zawiadamiamy o nie wyłonieniu żadnego Wykonawcy.

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast