Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej

Informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna  wniosków złożonych w Rundzie 1 konkursu o przyznanie wsparcia finansowego w  postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Wszystkie wnioski otrzymały wymagane minimum punktowe, tj. przynajmniej 72 punkty ze 120 możliwych do uzyskania oraz co najmniej 60% punktów w ramach poszczególnych kategorii oceny, a tym samym rekomendowane zostały do dofinansowania.

Dnia 26.07.2019 r. Zarząd Operatora podjął uchwałę zatwierdzającą listę rankingową złożonych wniosków oraz zdecydował o zwiększeniu alokacji w ramach konkursu do kwoty zatwierdzonych przez Komisję Oceny Wniosków wydatków planowanych do zrealizowania przez podmioty biorące udział w konkursie.

Lista rankingowa

 

Lp. Numer identyfikacyjny Punktacja  Kwota przyznanej dotacji
1. FPS/D/07/RK01/2019 113,5 192 000,00 zł
2. FPS/D/02/RK01/2019 109 96 000,00 zł
3. FPS/D/11/RK01/2019 106,5 72 000,00 zł
4. FPS/D/03/RK01/2019 105  233 500,00 zł
5. FPS/D/04/RK01/2019 103,5 48 000,00 zł
6. FPS/D/06/RK01/2019 103 96 000,00 zł
7. FPS/D/08/RK01/2019 101,5 119 533,08 zł
8. FPS/D/05/RK01/2019 95,5 72 000,00 zł
9. FPS/D/01/RK01/2019 95,5 71 960,00 zł
10. FPS/D/10/RK01/2019 95  96 000,00 zł
11. FPS/D/09/RK01/2019 81  233 496,26 zł

Wszystkie podmioty biorące udział w konkursie otrzymają indywidualną informację dotyczącą przygotowania do podpisania umowy.