W wyniku ogłoszenia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności na wybór na dostawę materiałów biurowych do biur w Olsztynie, Bartoszycach i Kętrzynie, zawiadamiamy o wyborze najkorzystniej oferty złożonej przez:

ArtTech Arkadiusz Kieżun, który uzyskał 100 pkt.

Uzasadnienie – wybrana oferta, spełnia wszystkie warunki i wymagania określone przez zamawiającego oraz uzyskała największą ilość punktów.

Olsztyn, dnia 18.02.2019 r.

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast