INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 1/2/2019/OW/R z dnia 05.02.2019 r.

W wyniku ogłoszenia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności na wybór na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zawiadamiamy o wyborze najkorzystniej oferty złożonej przez:

PRIME COMPUTERS DARIUSZ LESZCZYŃSKI 

Uzasadnienie – wybrana oferta, spełnia wszystkie warunki i wymagania określone przez zamawiającego oraz uzyskała największą ilość punktów.

Olsztyn, dnia 18.02.2019 r.