Sprawozdanie częściowe OWES za okres od 2018-01-01 do 2018-02-28

Zadanie 1 CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ (CPS)

Zadanie Realizowane zgodnie z harmonogramem projektu. Doradcy kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej inf. i pomocy klientom OWES, prowadzili rekrutację na szk. oraz nadzorowali realizację modułu VI (18.01., 25.01.). Realizacja szkoleń branżowych (m. V) dla PES/PS z dofinansowaniem. Odbyło się spotkanie klastra (30.01.). Spotkania animacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS – 35 spotkań: 7 w UG/UM/Starostwie, 22 w PUP/MUP, 2 w PCPR, 4 w CIS. Świadczono doradztwo w OWES, czyli w CPS oraz IPS, biurach terenowych: doradztwo podstawowe, doradztwo: zawodowe 22h, psycholog pracy 23h, biznesowe 30h, mentoring biznesowy 240h, prawo 14h, kadrowe 7h, dla grup założycielskich, ubiegających się o dotację, złożonych z osób fizycznych, PES chcących się ekonomizować i PS (31 grup). Pracę podjęło 8 osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim oraz umiarkowanym. Osoby niepełnosprawne korzystały z doradztwa mobilnego pracowników OWES i doradców w miejscach dogodnych dla tej grupy beneficjentów. Strona internetowa OWES spełnia standardy WCAG 2.0. Z KRS wypis uzyskała Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE” 19.01. przekształcenie się z PES w PS – dział. gospodarcza, 05.01. gr. inicjatywna „Węgajty” zarejestrowała się, jako Sp.s. CONVIVO. Podpisano porozumienie dotyczące współpracy w sektorze ES. ze Starostwem Powiatowym w Mrągowie. Odbyły się posiedzenie Zespołu ds. ES powiecie bartoszyckim(16.01.), w mieście Olsztyn (30.01.), oraz w Dobrym Mieście (24.02.). Spotkanie grupy roboczej Zespołów odbyło się w Olsztynie (20.02). Współorganizacja spotkania monitorującego OWES województwa warmińsko- mazurskiego wraz z ROPS(02.02.). W okresie rozliczeniowym na bieżąco publikowane były inf. nt. ES i działalności OWES Olsztyn, głównie na portalach społecznościowych i str. internetowych OWES

Zadanie 2 INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ (IPS)

Doradcy kluczowi i animatorzy udzielali bieżącej inf. i pomocy klientom OWES oraz wspomagali CPS w prowadzeniu rekrutacji na szkolenia w module VI (18.01., 25.01.) oraz w realizacji kolejnym naborze na szkolenia branżowe (m. V). Przeprowadzono spotkania animacyjne nt. działań w sektorze ES oraz zakładania PES/PS – 91 spotkania: 7 GOPS/MOPS/KIS, 5 w szkołach, 40 z os. fiz., 39 gr. inicjat./PES/PS. Odbyły się spotkania z kadrą CPS w terenie, wspomagające działania i funkcjonowanie IPS-ów. Grupy inicjatywne (14) kontynuowały pracę: 6 – spółdzielnie  socjalne osób fizycznych, 4 – fundację oraz 4  -PES chcące się ekonomizować. Planuje się utworzyć 17 nowych miejsc pracy. Kadra IPS intensywnie współpracowała z Fundacją Alternatywnej Edukacji „ALE” i Sp.s. „COVIVO”, które otrzymały wypis z KRS. Na bieżąco świadczono doradztwo podstawowe w IPS Olsztyn, Kętrzyn i Bartoszycach oraz oddziałach terenowych w Mrągowie i Lidzbarku Warmińskim. Odbywało się również doradztwo z uczestnikami/beneficjentami projektu z zakresu psychologii pracy, doradztwa zawodowego, biznesowego i specjalistycznego oraz mentoringu biznesowy przez doradców z CPS. Odbyły się lekcje przedsiębiorczości społecznej w szkołach. W 7 spotkaniach wzięło udział 133 uczniów.