Rusza nabór na szkolenie!

Rusza nabór na szkolenie

z podstaw ekonomii społecznej oraz funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego, ogólnej organizacji działań oraz ogólnych zapisów statutowych w zakresie praw i obowiązków członków i pracowników PS.

Szkolenia mają przygotować potencjalne grupy inicjatywne do uzyskania wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych, bądź PES (stowarzyszenia, fundacje i inne), które zamierzają się ekonomizować (prowadzić działalność gospodarczą). Dotacje na utworzenie stanowisk pracy można uzyskać również na zatrudnienie w nowotworzonych Przedsiębiorstwach Społecznych, w tym spółdzielniach socjalnych.

Organizator szkolenia: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej  WAMA-COOP
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie
Miejsce szkolenia: Mrągowskie Centrum Aktywności Lokalnej
Kopernika 2C, 11-700 Mrągowo
Termin szkolenia: 10.05.2019 r., godz. 09:00

 

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 06.05.2019 r., pod nr tel.: 89 534 31 30.