INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI POŻYCZKI PREFERENCYJNEJ NA START LUB ROZWÓJ DLA PES

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach jako Pośrednik Finansowy Projektu ,,Wdrożenie instrumentu pożyczkowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej’ ’w związku z posiadaną ofertą pożyczkową serdecznie zaprasza wszystkie Podmioty Ekonomii społeczne oraz Instytucje nimi zarządzające na kolejny Webinar o:

Możliwości rozwoju po przez wsparcie finansowe w ramach Pożyczki Preferencyjnej na Start lub na Rozwój skierowanych do Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 15.11.2022 godz. 11:00

W celu zapisania się na Webinar prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego: https://pozyczkipes2022.frp.pl/webinar/