Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie realizowany w partnerstwie przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP
informuje, iż wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz podstawowe wsparcie pomostowe wraz z załącznikami w ramach I rundy konkursowej będą przyjmowane w terminie od 06 do 24 marca 2017 roku
Dokumenty należy złożyć w wyznaczonym terminie osobiście (przedstawiciel grupy inicjatywnej), pocztą lub kurierem w Biurze Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie (13-200) przy ul. Władysława Jagiełły 15 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wszystkie załączniki znajdują się na stronie internetowej projektu: www.owes.com.pl – Dokumenty dotacyjne
oraz www.darsa.pl w zakładce Ekonomia społeczna – OWES Olsztyn – Dokumenty.

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast