W wyniku ogłoszenia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności na wybór na dostawę fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych/drukarek, zawiadamiamy o wyborze najkorzystniej oferty złożonej przez:

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ACDSYSTEM EDWARD REJNIAK / 100%

Uzasadnienie – wybrana oferta, spełnia wszystkie warunki i wymagania określone przez zamawiającego oraz uzyskała największą ilość punktów.

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast