Zespoł Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie

Przedstawiamy Państwu nasz zespół OWES, który zaangażowany jest w prace nad wspieraniem ekonomii społecznej w subregionie olsztyńskim województwa warmińsko – mazurskiego (powiaty: bartoszycki, lidzbarski, kętrzyński, mrągowski, olsztyński oraz miasto Olsztyn).

Zapraszamy do kontaktu oraz współpracy.

Dariusz Węgierski

Dariusz Węgierski

Prezes WAMA-COOP / Ekspert ds. przedsiębiorczości spolecznej

Remigiusz Dobkowski

Remigiusz Dobkowski

Członek Zarządu WAMA-COOP / Specjalista ds. rozwiązań klastrowych w ekonomii spolecznej

Mateusz Dobkowski

Mateusz Dobkowski

Kierownik Inkubatorów Przedsiębiorczości Społecznej

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

Agnieszka Maliszewska

Doradca ds. Przedsiębiorczości Społecznej

Katarzyna Kłosowska

Animatorka Przedsiębiorczości Społecznej

Aleksandra Maderska

 Specjalistka ds. informacji

Anna Kuzyk

Animatorka Przedsiębiorczości Społecznej

Anita Brzostowska

Doradca ds. Przedsiębiorczości Społecznej

Marek Orlicki

Animator Przedsiębiorczości Społecznej

Maja Szulgo

Specjalistka  ds. szkoleń

Sylwia Jasiulewicz

Animatorka Przedsiębiorczości Społecznej

Izabela Makowska

Doradca ds. Przedsiębiorczości Społecznej

Sylwia Jasiak

Specjalistka ds. rozliczeń finansowych

Ewa Piekarczyk

Specjalistka ds. rozliczeń finansowych

Brygida Jankowska

Doradca ds. Przedsiębiorczości Społecznej