ZMIANA TERMINU SZKOLENIA Z MODUŁU 3 DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ORAZ BENEFICJENTÓW PROJEKTU UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE FINANSOWE NA UTWORZENIE I UTRZYMANIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH

W związku z realizacją projektu „Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, informujemy o zmianie terminu szkolenia z MODUŁU 3.
Powodem jest brak wystarczającej liczby uczestników szkolenia.

MODUŁ 3 – Tematyka z zakresu: zasady udanej współpracy, budowanie zespołu i umacnianie wzajemnych relacji, komunikacja i podział obowiązków.

data:  NOWA DATA 11.07.2024 r. (czwartek) godz. 9:00 – 14.00

miejsce: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości  i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP  ul. A. Mickiewicza 21/23/parter, 10-508 Olsztyn


Szczegóły dotyczące naboru do konkursu :KLIKNIJ TUTAJ