ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/08/2018/OWES

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług noclegowych, gastronomicznych i wynajmu sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem wraz z usługą przewozu osób. Niniejsze zapytanie ogłoszone zostało na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz  www.owes.com.pl, a także w siedzibie Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/08/2018/OWES

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/08/2018/OWES FORMULARZ OFERTOWY