ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1R/02/2018/OWES z dnia 19.02.2018 r.

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, zapraszamy do składania oferty na wykonanie
usługi moderowania wizyty studyjnej. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1R/02/2018/OWES z dnia 19.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1R/02/2018/OWES z dnia 19.02.2018 r. FORMULARZ OFERTOWY