Zapytanie ofertowe nr 1/02/2017/OWES

Wpis OWES Olsztyn

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług szkoleniowych. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Niniejsze zapytanie ogłoszone zostało na stronie internetowej www.wamacoop.olsztyn.pl oraz www.owes.com.pl, a także w siedzibie Zamawiającego.

https://drive.google.com/a/wamacoop.pl/uc?id=0B3TQmYo8ZWqrRU9qSVFpbC1XYTQ&export=download

Zapytanie ofertowe 1-02-2017-OWES wraz z załącznikami.pdf