INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 1/7/2019/OW

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wybór osób świadczących usługi doradztwa biznesowego specjalistycznego z zakresu marketingu dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, zawiadamiamy wyłonieniu Wykonawcy:

Wojciech Kozłowski

Wybrana oferta, spełnia wszystkie warunki i kryteria określone przez zamawiającego.

Olsztyn, 09.09.2019 r.