ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/3/2019/OW z dnia 25.03.2019 r.

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług doradczych w zakresie zamówień publicznych i ochrony danych osobowych. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Ofertę należy złożyć do dnia 26 kwietnia 2019r. do godz. 09:00 z dopiskiem: „Oferta – usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych i ochrony danych osobowych.
  2. Oferty można składać:
  3. osobiście w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenie WAMA-COOP, 10-508 Olsztyn, ul. A. Mickiewicza 21/23, wejście B (od ulicy)
  4. przesłać listem poleconym/kurierem na adres Zamawiającego (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego).

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza złożenia Oferty w postaci elektronicznej.

INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Maja Makowska tel.: 89 534 31 30, e-mail:m.makowska@wamacoop.olsztyn.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/3/2019/OW z dnia 25.03.2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/3/2019/OW z dnia 25.03.2019 r. FORMULARZ OFERTOWY