ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/1/2019/OW/R z dnia 31.01.2019 r

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, zapraszamy do składania ofert na dostawę fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych/drukarek. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Niniejsze zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej www.owes.com.pl, a także w siedzibie Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/1/2019/OW/R z dnia 31.01.2019 r
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/1/2019/OW/R z dnia 31.01.2019 r ZAPYTANIE OFERTOWE