ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/08/2018/OWES

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi noclegowej i gastronomicznej. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Niniejsze zapytanie ogłoszone zostało na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.owes.com.pl, a także w siedzibie Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/08/2018/OWES

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/08/2018/OWES FORMULARZ OFERTOWY