ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/06/2018/OWES z dnia 25.06.2018 r.

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług doradztwa specjalistycznego marketingowego. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Niniejsze zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.owes.com.pl, a także w siedzibie Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/06/2018/OWES z dnia 25.06.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/06/2018/OWES z dnia 25.06.2018 r. FORMULARZ OFERTOWY