ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/04/2018/OWES z dnia 05.04.2018 r.

W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług szkoleniowych specjalistycznych. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/04/2018/OWES z dnia 05.04.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/04/2018/OWES z dnia 05.04.2018 r. FORMULARZ OFERTOWY