Zaproszenie na spotkanie Zespołów Ds. Ekonomii Społecznej

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP”
w imieniu Przewodniczących Zespołów zaprasza na spotkaniezespołów ds. ekonomii społecznej z powiatów:
olsztyńskiego (z Olsztyna, powiatu ziemskiego, Dobrego Miasta), mrągowskiego, kętrzyńskiego lidzbarskiego i  bartoszyckiego.

Wydarzenie w formule online rozpocznie się 3 lutego 2021 r. o godzinie 10:00.

Temat spotkaniaUSŁUGI SPOŁECZNE – potrzeby, szanse, możliwości…

Program spotkania:

  1. Powitanie uczestników i wprowadzenie w temat spotkania – Remigiusz Dobkowski, Członek Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej „WAMA-COOP”
  2. Deinstytucjonalizacja usług społecznych i zdrowotnych – dlaczego musimy się tym zajmować? – Cezary Miżejewski, Prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, Członek Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej
  3. Potrzeby i perspektywy rozwoju usług społecznych w województwie warmińsko – mazurskim, rola Podmiotów Ekonomii Społecznej – Katarzyna Koplińska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
  4. Dyskusja

Celem spotkania jest m.in. włączenie się w lokalne działania ukierunkowane na rozwój usług społecznych, deinstytucjonalizację tych usług, wzmocnienie potencjału PES, identyfikacja nisz w zakresie usług społecznie użytecznych.

Serdecznie zapraszamy!