Zaproszenie na konferencję „POTENCJAŁY ROZWOJOWE EKONOMII SPOŁECZNEJ W EUROPIE I W POLSCE”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA COOP ma zaszczyt zaprosić na konferencję POTENCJAŁY ROZWOJOWE EKONOMII SPOŁECZNEJ W EUROPIE I W POLSCE. która odbędzie się 10 maja 2018 r (czwartek) w Olsztynie, Hotel Park ul. Warszawska 119.

Program Konferencji:

11:00 – 11:15          Powitanie uczestników

11:15 – 11:35          20 lat na rzecz rozwoju spółdzielczości i przedsiębiorczości lokalnej
                                  Dariusz Węgierski – Prezes Stowarzyszenia WAMA COOP

11:35 – 12:00          Rozumienie ekonomii społecznej w Słowenii, Prezentacja Słoweńskiej Kampanii Zakupu
                                  Odpowiedzialnego;
                                  Mojca Żganec Metelko – Sekretarz Generalna, Association Social Economy Slovenia
                                  Ivan Żganec – President of Stikalnik, Cooperative and Social Enterprice, FabLab Krśko

12:00 – 12:15         Przerwa kawowa

12:15 – 12:45         Miejsce i rola ekonomii społecznej w przestrzeni publicznej – nowe wyzwania
                                  Krzysztof Więckiewicz– Instytut Polityki Społecznej  Uniwersytet Warszawski

12:45 – 13:15         W poszukiwaniu tożsamości ekonomii społecznej w Polsce
                                  Jarosław Mioduszewski, Wydział Nauk Ekonomicznych UWM

13:15 – 13:45         Udział w dobrobycie społeczeństwa czy działania naprawcze?
                                  Piotr Wołkowiński, Ekspert Komisji Europejskiej (GECES – Group of Experts on Social
                                  Entrepreneurship), Pełnomocnik Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot ds. ekonomii
                                  społecznej

13:45 – 14:45         Kierunki polskiej i europejskiej ekonomii społecznej – dyskusja panelowa

14:45                      Lunch