Zapraszamy na Regionalne Konferencje dla Pracodawców!

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji regionalnej, realizowanej w ramach projektu pn. „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy”. Konferencja, która odbędzie się 10 października br., skierowana jest do przedstawicieli pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami lub zatrudniających takie osoby.

Specjaliści Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych zaprezentują i udostępnią Państwu praktyczne narzędzia wspierające zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami: aplikacje komputerowe, kalkulatory kosztów i korzyści, poradniki i listy kontrolne.

Zainteresowanych uczestnictwem prosimy o rejestrację na stronie https://evenea.pl/organizator?id=287811

W załączeniu przesyłamy zaproszenie.

Serdecznie zapraszamy.

Z poważaniem