Zapraszamy na warsztaty na temat przedsiębiorczości społecznej jako szansy dla seniorów na pozostanie w życiu zawodowym

Rada Państw Morza Bałtyckiego (CBSS) w Sztokholmie prowadzi finansowany przez EFS projekt Forum Pracy Morza Bałtyckiego na rzecz Zrównoważonego Życia Pracy (BSLF-SWL).  Projekt ma na celu promowanie aktywnego starzenia się i zdolności do zatrudnienia, koncentrując się na warunkach życia zawodowego, systemach i politykach dotyczących siły roboczej w regionie Morza Bałtyckiego w grupie wiekowej 55+.

W najbliższym czasie w ramach projektu organizowane są warsztaty online na temat przedsiębiorczości społecznej jako szansy dla seniorów na pozostanie w życiu zawodowym.

Warsztaty to szansa, by dowiedzieć się więcej o koncepcji Przedsiębiorczości Społecznej i o tym, jak można przedłużyć życie zawodowe w wieku 55+. Możliwość tworzenia sieci międzynarodowych oraz wymiany doświadczeń i dyskusji.

 Dzień 1: Czwartek 11 listopada godz. 13:00-15:00 CET (14:00-16:00 EET)
 Dzień 2: piątek 12 listopada o godz. 13:00-15:00 CET (14:00-16:00 EET) 

Rejestracja trwa do 8 listopada.
Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckXgkdqkEcwz2h70hEElTpwiQFhv0N2QXDqYRouXf9Sa5QgQ/viewform?usp=sf_link
Więcej informacji: http://www.eurobalt.org/baltic-sea-labour-forum-annual-report-and-online-meeting/

 Szczegółowy program i zaproszenie na spotkanie Zespołów zostaną wysłane do zarejestrowanych uczestników przed warsztatami.

Serdecznie zapraszamy!