Zapraszamy na spotkanie powiatowego i miejskiego Zespołu Ds. Ekonomii Społecznej w Olsztynie oraz Dobrym Mieście

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP zaprasza na spotkanie zespołów: powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Olsztynie, miejskiego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Olsztynie, Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Dobrym Mieście

Wydarzenie rozpocznie się 15 grudnia 2020 o godzinie 10:00.
W związku z wyjątkową sytuacją związaną z pandemią posiedzenie odbędzie się w formie online za pomocą platformy komunikacyjnej Microsoft MEET.

Podczas spotkania zostaną omówione działania OWES w 2020 r. Tematem dyskusji będzie m.in. koordynacja usług społecznych przez wsparcie instytucjonalne – tworzenie Centrów Usług Społecznych.

Serdecznie zapraszamy!