ZAPRASZAMY NA I MŁODZIEŻOWE FORUM PARTYCYPACJI I EKONOMII SPOŁECZNEJ W BARTOSZYCACH: „MYŚLIMY GLOBALNIE, DZIAŁAMY LOKALNIE”

I Młodzieżowe Forum Partycypacji i Ekonomii Społecznej: „Myślimy globalnie, działamy lokalnie” skierowane jest do uczniów szkół ponadpodstawowych – klas II i III z terenu Powiatu Bartoszyckiego.

Pozyskiwanie pracy: formalne i nieformalne sposoby, aktywizowanie młodzieży w małych miastach,

wolontariat jako odwaga do działania, nowe technologie w sektorze 3.0, rola Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej

– to hasła przewodnie naszego forum!

Prelegenci:

1. Agnieszka Kasprzyk- Mączyńska- prezeska zarządu Teal Action Learning Global Sp. z o.o., certyfikowany coach, managerka personalna, psycholożka organizacji i zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

2. Anna Bułło – Dyrektorka Regionu w Banku Gospodarstwa Krajowego Banking; doradca biznesowy.

3. Artur Ziemacki- Prezes Spółdzielni Socjalnej ,,Dobra Ekonomia’’, ,,Więziennej Piekarni’’, przedsiębiorca, lider społeczny.

4. Marek Orlicki- Animator przedsiębiorczości społecznej, Stowarzyszenie WAMA-COOP z Olsztyna .

5. Katarzyna Basak – Naczelniczka Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, Strategii i Promocji.