ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W III FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej
WAMA-COOP zaprasza na III Forum Przedsiębiorczości Społecznej, które odbędzie się
w dniach 30.09.2021 – 01.10.2021 w Hotelu Park w Olsztynie, Aleja Warszawska 119

Forum adresowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z województwa warmińsko-
mazurskiego oraz grup inicjatywnych dążących do założenia przedsiębiorstw społecznych w ramach
projektu OWES.

Nasi prelegenci:
Katarzyna Koplińska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie
Piotr Wołkowiński – Ekspert w międzynarodowych projektach dotyczących partycypacji oraz partnerstw. Od 13 lat związany z Trójmiastem, gdzie m.in. prowadził rewitalizację społeczną jednej z dzielnic Gdyni oraz współtworzył strategię „Gdańsk 2030 Plus”. Od kilku lat współpracuje z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju (MIIR) jako moderator konferencji i warsztatów. Współmoderował przygotowania do nowoprzyjętej Karty Lipskiej 2.0 w dziedzinie polityki miejskiej. Współpracuje z Gdańskiem w projekcie URBACT: „My Generation at Work”, tworząc m.in. sieć nauczycieli „Kreatywna Pedagogika”, mającą na celu rozwijanie warsztatu gdańskich nauczycieli. Był wiodącym ekspertem sieci URBACT „Boosting Social Innovation” z 12 miastami (m.in. Paryżem, Mediolanem czy Barceloną), a obecnie prowadzi sieć transferu w dziedzinie rewitalizacji „Urban Regeneration Mix”, której przewodniczy Łódź. Absolwent Uniwersytetu Londyńskiego.
Robert Kawałko – prezes oraz inicjator Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Były wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu (EFA). Fundator i prezes Fundacji Polski Instytut Filantropii. Trener fundraisingu, mentor, ekspert ds. zarządzania i PR. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz stypendysta Uniwersytetu Fryburskiego w Szwajcarii. Kierował działami marketingu kolejno w dwóch firmach z branży IT, a od 2001 jest fundraiserem organizacji pozarządowych. Prowadzi firmę doradczą specjalizującą się w PR, fundraisingu, szkoleniach i doradzaniu organizacjom. Współtworzył wiele kampanii dobroczynnych i doradzał przy ich wdrażaniu.
oraz
Przedstawiciele „dobrych praktyk” w zakresie przedsiębiorczości społecznej

Program Forum

Udział w Forum jest bezpłatny. Ze względu na limit miejsc istnieje możliwość zarejestrowania
maksymalnie dwóch osób z jednego podmiotu. Zakwaterowanie dostępne jest dla osób spoza
Olsztyna. Zgłoszenia można dokonać elektronicznie poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zgłoszenia przyjmujemy:

  • do 15.09.2021 r. do godz. 15.00 dla osób chcących uczestniczyć w Forum i korzystać
    z zakwaterowania,
  • do 22.09.2021 r. do godz. 15.00 dla osób chcących uczestniczyć w Forum bez zakwaterowania.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają mailowe potwierdzenie udziału.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych alternatywna forma zgłoszenia poprzez przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego [doc] na adres: s.jasiak@wamacoop.pl

Podczas Forum obowiązywał będzie reżim sanitarny zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Głównego
Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19.
Forum zrealizowane zostanie w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

W razie pytań prosimy o kontakt po numerem telefonu 89 534-31-30.

Serdecznie zapraszamy!