ZAJĘCIA WARSZTATOWE PRZYBLIŻAJĄCE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU EKONOMII SPOŁECZNEJ W BARCIANACH

Przyszłość należy do Młodych. Bardzo ważne jest zatem ich wychowanie, uświadamianie, ale także inspirowanie, wzbudzanie w nich kreatywności i mobilizowanie do aktywności społecznej. Życzliwe przyjęcie i miła atmosfera dały szansę, by 21.10.2022r. w Szkole Podstawowej w Barcianach, na przeprowadzonych warsztatach, przybliżyć wspaniałej Młodzieży tej szkoły zagadnienia z zakresu ekonomii społecznej. Wyjaśniono im różnice pomiędzy przedsiębiorstwem społecznym a komercyjną działalnością gospodarczą. Omówiono podmioty ekonomii społecznej, a także przykłady ich funkcjonowania. Liczymy na to, że młodzież z Barcian, w oparciu o uzyskaną wiedzę, wykaże szersze zainteresowanie integracją społeczną i realizowaniem celów społecznych, a swoje dorosłe decyzje będzie podejmowała w zgodzie z misją ekonomii społecznej.