WZIELIŚMY UDZIAŁ W TARGACH PRACY I EDUKACJI W OLSZTYNIE

Dziś uczestniczyliśmy w Targach Pracy i Edukacji organizowanych przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie.

Targi miały na celu na celu m.in.: przygotowanie młodzieży do aktywnego wejścia na rynek pracy, pomoc w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, zaprezentowanie aktualnych ofert pracy, ułatwienie nawiązania bezpośredniego kontaktu z pracodawcami oraz podniesienie poziomu aktywności edukacyjnej i zawodowej młodzieży, osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Pan Remigiusz Dobkowski poprowadził seminarium pt. „Budowanie marki osobistej, która przyciągnie pracodawcę.